Velkommen til farsoebowling.dk

Starten på den nye turnering i Landal Rønbjerg bliver således

VHOpen starter tirsdag d. 23 august 2022

senior starter op onsdag 24 august 2022

par mix starter op onsdag d. 31 august 2022

 

Del siden