Velkommen til vores hjemmeside

 

 Afløserliste  Senior-Bowling    

 

Er der rettelser til afløserlisten, så giv mig besked,så jeg kan få det rettet.

Det gælder også hvis  nogen  vil skrives på listen - eller vil slettes

tlf. 2233 4076

 

Afløsere Senior opdateret aug. 2021

 Afløserliste  Senior-Bowling        
       
 
 
       
       
Inger Vestergaard  Ullitshøjvej 103  9640 Farsø  5141 7498 
Ruth Mejdahl Gråbølle 60 9640 Farsø  2257 4679
Iris G. Hansen  Sneppevej 9 9640 Farsø  2912 5128
Grethe Pedersen Tranevej 43 9640 Farsø 9863 1963
Jette Kuch Sørensen    Skovbrynet 5 9640 Farsø 3066 7135 
Svend Rokkedahl  Ertebøllevej 33  9640 Farsø  2634 6430 
       
Ove Flak Tulipanhaven 9640 Farsø 2162 3325
Margit Korgaard  Thyrasvej 22 9640 Farsø  5115 1490
Poul Sørensen Lærkevej 4 9640 Farsø 5032 4416 
Kim Andersen St. St. Blichers vej 4 9640 Farsø 2134 5735 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   

 

 

     

  

REGLER FOR AFLØSERE NOV. 2017

 

 
  1     Man må kun afløse på 1 hold         samme  dag
 2     Afløsere må bruges af alle hold i alle          3 divisioner - 
 
 3     I tilfælde af langtidssygdom, må man sætte en fast afløser på hold
      indtil den afløste spiller er rask
 4     Man ringer til en af afløserne og kan vedkommende ikke den dag, prøver man en anden 
  5     Så vidt det er muligt, afhenter en fra holdet afløseren eller aftaler vedr. kørsel
  6     Husk at opgive dag og klokkeslæt til afløseren
  7     Afløsere skal være medlemmer af seniorklubben

  8     Man må godt selv finde en afløser, blot vedkommende er medlem af seniorklubben 

Hvis et hold kun kan stille med 3 mand, kan de få skærmen lavet om til 3 spillere så det kun er de 3 spillere der tæller. det er ikke tilladt at én af de øvrige spillere spiller for 4.manden også

 
        PBUV.   Eigil  Aa. Sørensen
                            Tlf.  2233 4076
 
mail.  e-aarup@mail.dk         www.farsoebowling.dk

turneringsregler

                                Turnerings- og spilleregler

         Turnerings- og spilleregler

          Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for Seniorturneringen, der

           Afvikles af Farsø Firma og Familieidræt                                                                                                                                         

                              Holdstørrelse og regler for afløsere

          . Et hold består af 4 spillere, Og den enkelte spiller kan kun deltage på eet hold..

            Der må maksimalt benyttes 10 afløsere pr. hold i løbet af en sæson.

             Man må kun afløse på 1 hold, samme dag.

             Afløsere må bruges af alla hold i de 4 divisioner, 

              Alle spillere skal være medlem af seniorklubber

               Man må gerne selv finde en afløser, blot vedkommende er medlem af seniorklubber

                               

      Hvis et hold har benyttet en ulovlig spiller, mister holdet denne spillers                keglepoint samt  eventuelt vundne points i den/de kampe, som den ulovlige spiller har deltaget i.

                             Turneringen udskrives i det antal divisioner, tilmeldingernes antal nødvendiggør. Divisionsinddelingen foretages af bowlingudvalget efter tidligere opnåede resultater.

                             Divisionerne benævnes 1. –  4. division  Hver division skal have mindst 6 hold.

                             Startgebyr

                              Holdene hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen for de af dem anmeldte hold. Startgebyret indbetales 2. spilledag i efterår og forårsturneringen  

  

                             Turneringsregler

                             Der skal skiftes til en anerkendt bowlingsko, og hallens ordensregler følges.

                             En spiller, der er klar til at træde op på tilløbsbanen for at afgive sin kugle har

følgende rettigheder og pligter:

                              Han skal selv "holde tilbage" for en spiller, der ER klar til at spille på banen umiddelbart til højre for ham selv.

                             Enhver spiller skal være parat til at spille, når det er hans tur. Han må ikke .forsinke afgivelsen af kuglen, hvis banerne umiddelbart til højre og venstre for ham er frie.

                            

 

                            En spiller, der optræder usportsligt under kamp kan bortvises fra banen.

                             Der kan foretages udskiftning efter følgende retningslinier:

En spiller skal spille 1 serier færdig, inden han/hun kan udskiftes.

                              

                              Hvis alle på holdet ikke kan spille på det planlagte tidspunkt på kampdagen, kan kampen afvikles inden kampdagen. Kontakt bowlingudvalget for de nærmere regler.

                            

 

 

 

 

                              Kampkort

                              De af stævneledelsen udfærdigede kampkort skal udfyldes af holdlederen.

                             Rettelser på kampkort må kun ske i samråd med modstanderne

                             Er resultaterne fra kampene ikke skrevet på scorekortet. Må holdene selv kontakte den

                             Turneringsansvarlige.  22334076  for at få resultaterne skrevet på

                              

                               Placering/point

                      Der spilles 2 serier i een kamp.

                             En kamp må max. vare 60 minutter.

                             Placeringen afgøres ved pointsystem:

                             Vunden serie giver 2 points.

                             Uafgjort serie giver l point.

                             Tabt serie giver O points.

                                     

 

                            Står 2 eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er keglefald afgørende,

                            dernæst er det holdenes indbyrdes kampe  som er afgørende                                                                                         

                             Spillergennemsnit/antal kampe

                             For at en spiller kan blive tildelt turneringens højeste gennemsnit, skal vedkommende

                             spiller have spillet minimum 20 serier på det samme hold.

                             Har vedkommende spiller ikke opnået min. 20 serier er det den næste spiller der med

                              min. 20 serier som får højeste gennemsnit.

                             For sen ankomst/udeblivelse

                             Spilleme på et hold skal være mødt 15 min. før hver kamps starttidspunkt.

                             Spillere, som kommer for sent, skal indtræde i kampen i den rude, eget hold er nået til.

 

                             Kampene starter 15 mimutter før de klokkeslæt, der er nævnt i programmet.

                              

 

                             Afbud skal meddeles til formanden for bowlingudvalget senest l time før turneringskampen 22334076  

                             Udebliver et hold fra en turneringskamp, er kampen tabt. Det hold, som er mødt, spiller og får points samt det antal kegler, som holdet opnår.  

                             Såfremt et hold udebliver fra de 4 første turneringskampe i en sæson er holdet diskvalificeret og mister retten til at deltage i turneringen. Holdet betaler startgebyr for hele sæsonen.

                             Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, spiller modparten resterende kampe som planlagt

 

                     BOWLINGUDVALGET  juni  2014

                 Eigil Aarup Sørensen

                                        Tlf  22334076