S E N I O R B O W L I N G 20/21

 

Så skulle planen for 2020 -2021 være klar  

 

Et par praktiske oplysninger. 

 

 

Vi har nu fået så mange afbud til seniorbowling at vi ser os nødsaget til at aflyse seniorbowling resten af år 2020.

i løbet af december måned vil vi så vurdere om der er forsvarligt at starte op igen onsdag d. 13 januar.

Jeg vil gerne, hvis der er hold der stadig ikke vil starte op, om de så vil give mig besked senest først i december

Håber i forstår vores beslutning.

Esther, Kjeld og Eigil  

Efter aftale, startes banerne op kl. 0945 - 1045- 1145 og 1245 

 

Fremover Bliver det sådan at indbetalingskortet vil blive uddelt den første spilledag, og skal så betales via netbank inden 2. spilledag.

Kontonummeret bliver trykt på indbetalingskortet. Husk lige at skrive jeres holdnavn i rubrikken " besked til modtager"

Mon ikke der skulle være èn fra hvert hold der kan betale via netbank.

Sku der være et hold der gerne vil skifte navn, vil jeg gerne vide det inden turneringen starter, gerne hurtigst mulig.  

Eigil Aarup Sørensen
Søvej 14
9640 Farsø
tlf. 22334076 -- mail. e-aarup@mail.dk

www.farsoebowling